Arbeidstrening lønner seg

Nyjobb

Arbeidstrening lønner seg – en vinn-vinn situasjon i arbeidslivet

Stadig flere bedrifter ser verdien av å tilby arbeidstrening som et ledd i rekrutteringen av nye medarbeidere. En utprøving og/eller opplæringsperiode i form av å tilby arbeidstrening er uten tvil en vinn-vinn situasjon.

For en arbeidsgiver gir dette en kostnadsfri utprøving og/eller opplæring til en potensielt ny medarbeider, mens den nye potensielle medarbeideren får mulighet til å vise seg frem, samtidig som det gis nødvendig og god opplæring og utprøving. Ordningen er initiert av Nav, og vi har i en årrekke erfart at den gir tilgang til gode rekrutteringsarenaer for de som uønsket står utenfor arbeidslivet. 

Arbeidstrening er for mange et viktig første skritt ut i arbeidsmarkedet. Svært mange går direkte ut i jobb etter endt arbeidstrening, enten i praksisbedriften eller et annet sted. Derfor gjør du som tilbyr praksisplasser en svært samfunnsnyttig og viktig jobb.

Det er mange faktorer som gjør at arbeidstreningen for mange blir en suksess:

  • Vi blir godt kjent med deltaker før arbeidstreningen starter gjennom kurset, derfor vet vi hvilke arbeidsoppgaver som deltaker både interesserer seg for og mestrer.
  • Motivasjonen (jobbmotivasjonen) hos deltakerne er stor før arbeidstreningen starter.
  • Kandidatene du har i din bedrift blir godt kjent med bedriftens systemer, arbeidsoppgaver, rutiner og arbeidsmiljø. Det vil derfor ofte være mer lønnsomt å rekruttere kandidater i fast arbeid enn å starte rekrutteringsprosessen fra bunnen av.

Vi sørger alltid for at arbeidstreningsperioden blir vellykket for alle parter. Slik gjør vi det:

  • Vi har ut fra profesjonell kartlegging og kunnskap om deltakernes kompetanse, interesser og erfaring, funnet ut hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte deltaker passer til og vil mestre
  • I forkant av arbeidstreningsperioden jobber vi med motivasjonen hos deltakerne. Vi gir også opplæring i hvilke krav som stilles og hvordan man oppfører seg på en arbeidsplass, hvilke sosiale regler man må kunne, og hvilke regler man må følge
  • Vi har tett og hyppig dialog med deg som arbeidsgiver og er nært sagt alltid tilgjengelig. Du får en fast kontaktperson hos oss som kjenner deltakeren godt
  • Dersom det oppstår en utfordring, tar du kontakt med kontaktpersonen som tar umiddelbar affære
  • Vår kontaktperson følger opp både deg og deltakeren ute på arbeidsplassen etter avtale

Hvem er kandidaten?

Felles for alle våre kandidater er at de er ressurser som sitter på mye ubrukt kompetanse. Kandidatene har ulike utgangspunkt og ulike historier. Enkelte har måttet slutte i arbeid på grunn av skader eller sykdom og har nå behov for å teste ut nye typer yrker. Andre har av ulike årsaker vært ute av arbeidslivet i kortere eller lengre tid og har behov for å skaffe seg nyttig erfaring og kompetanse fra en arbeidsplass for enklere å komme tilbake i arbeid. Noen ønsker å teste ut et yrke før de går i gang med en utdanning rett og slett for ikke å ta et feil valg.