Lærlingeplass via praksisplass

Veivalg

Lærlingplass via arbeidstrening

Dersom du som arbeidsgiver åpner døren for lærlinger, vil du raskt oppleve at du får mulighet til å bli kjent med dyktige og motiverte kandidater til fremtidige stillinger på en unik måte.

En god måte å rekruttere nye ansatte på er å la dem få prøve seg i bedriften. De blir kjent med både arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene, og du får anledning til å gi grundig opplæring før kandidaten blir lærling.

Om lærlingen ikke går over i fast arbeid hos deg etter endt lærlingperiode, har du uansett dratt nytte av kompetansen i en periode. Ikke minst har du bidratt til en god start på yrkeslivet for lærlingen. Lærlingen vil også få muligheten til å få godkjent og skrevet av perioden hos deg som en del av læretiden.

Ta kontakt med en av våre regionsledere dersom du ønsker mer informasjon om lærlinger.

Vi kjenner kandidaten

Våre veiledere på lokalkontorene er blitt godt kjent med kandidatene gjennom kartlegging av kompetansen til hver enkelt deltaker. Derfor vet vi hvilken kompetanse hver enkelt besitter, og vi vet hvem som er klare for lærlingplass.

Hvem er lærlingen?

Lærlinger har fullført VG1 og VG2 og er klare for lærlingperioden før de kan fullføre sitt fagbrev.

Aktiv mot læreplass

Buskerud har gjennomført prosjektet ”Aktiv mot læreplass” med stor suksess. Målet har vært å få unge mennesker ut i jobb. Les mer om dette her 

I Buskerud har Nordic Academy, Fagopplæringsseksjonen og NAV Buskerud gått sammen om prosjektet Aktiv mot læreplass.  Det er et tilbud til ungdom som har gjennomført VG1 og VG2 og står uten læreplass. Formålet med kurset er å formidle ungdom til arbeidstrening som kan føre til læreplass innen sitt fagområde.