Toll og logistikk – innføring i speditøryrket

Toll og logistikk – innføring i speditøryrket

Dette fagkurset er for deg som ønsker en jobb innen speditøryrket. I løpet av kurset blir du godt kvalifisert innen logistikk og tollbehandling. Kunnskapen du får vil også kunne øke muligheten for å få annen type arbeid.

Kurset gir deg:

  • Grundig innføring i logistikk som fagområde, toll og alt speditøryrket omfatter
  • Innføring i bransjens krav, regler og yrkesmuligheter
  • Kompetansekartlegging og omstillings- og videreutviklingsmuligheter
  • Mulighet for å være aktiv jobbsøker underveis
  • Relevant arbeidstrening med fokus på ansettelse, med tett oppfølging og veiledning
  • Oversikt over hvilke jobbmuligheter du vil ha etterpå
  • Innsikt i prosessen rundt jobbsøking og intervjutrening

Hvem kan delta?

Kurset passer godt for deg som ønsker jobb innen logistikk og toll. Du bør ha noen grunnleggende kunnskaper innen data og gode norskkunnskaper. Vi intervjuer alle som søker på kurset før vi avgjør hvem som blir tatt opp.

Varighet

Totalt 16 uker (herav 4 uker arbeidstrening)

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.