Ungdomsløftet

Ungdomsløftet

Tiltaket skal ut fra den enkeltes forutsetninger, føre deltakerne i eller nærmere ordinær jobb, skole/lærlingeordning og/eller behandling. Tiltaket kan kombineres med skole, deltidsjobb, deltidspraksis eller behandling etter behov.

Det legges vekt på kreativ og praktisk læring i form av individuelt fokus med personlig veiledning og oppfølging, inspirerende workshops med formål om å bidra til ny kunnskap både om egen person og om mulighetene som ligger i utdanning, arbeid eller samfunn. Vårt mål er å skape en målrettet utviklings- og formidlingsarena der vi tar utgangspunkt i den enkeltes utgangspunkt og forutsetninger.

Kurset gir deg:

  • Kartlegging av din kompetanse, interesser og motivasjon
  • Individuell veiledning og oppfølging
  • Workshops innen motivasjon og mestring, kommunikasjon, arbeidsmarkedskunnskap, jobbsøkerverktøy, nettverk, data/sosiale medier, utdanning, helse, hverdagsbistand
  • Økt innsikt i dine yrkes- og studiemuligheter
  • Utarbeiding av en målrettet plan over aktiviteter du skal foreta deg for å nå dine mål
  • Mulighet for praksis og mentoring

Hvem kan delta?

Unge mennesker med ulike behov i aldersgruppen 19-30 år.

Varighet og antall timer

32 uker. Kurstid 09.00-15.00.

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.