Aktiv mot læreplass

Aktiv mot læreplass

Står du uten læreplass? Dette kurset er for deg som har fullført VG1 og VG2. Vi bistår med formidling til praksisplass innen ditt yrke med gode muligheter for læreplass i etterkant.

Dokumentert opplæring i yrkespraksis kan gi deg gyldig fradrag i læretid. I tillegg vil du få tilbud om skreddersydd undervisning i de fagene du eventuelt har strøket i mot ny eksamen.

Vi støtter deg og gir deg veiledning i perioden frem mot praksisplass. Når du gjennomfører praksisperioden gir vi deg tett oppfølging slik at du får mest mulig faglig utbytte.

Kurset gir deg:

  • Veiledning slik at du blir virkelig trygg på hva du ønsker og hva du passer til
  • Veiledning i hvordan skrive en god søknad, og hvordan du bør ta kontakt med bedrifter
  • God kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer, og hvordan du kan få mest mulig ut av praksisperioden på veien mot læreplass
  • Veiledere med et bredt kontaktnett mot aktuelle bedrifter
  • Tett oppfølging fra en fast veileder underveis i praksisperioden

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som har fullført VG1 og VG2 og ønsker å fullføre mot fagbrev/kompetansebevis.

Varighet og antall timer

Kurset har en teoridel på 6 uker. Praksisperioden kan vare i inntil 6 måneder før overgang til læreplass.

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.