Aktiv Ungdom, 16-24 år

Aktiv Ungdom, 16-24 år

Dette tiltaket er for ungdom i alderen 16-24 år. Kurset tilpasses dine behov for avklaring, veiledning og oppfølging på veien ut i jobb eller utdanning.

Vi har fokus på dine interesser, egenskaper og kompetanse når vi jobber med å finne dine muligheter i arbeidsmarkedet.

Kurset gir deg:

 • Opplæring og veiledning skreddersydd til dine behov
 • Økt motivasjon ved at du jobber målrettet mot et yrke som passer nettopp deg
 • Veiledning der vi tar utgangspunkt i din kompetanse, dine interesser og egenskaper
 • Temaer og aktiviteter som dreier seg om livsstil, kosthold og helse
 • Gratis felles frokost med mulighet for å smøre matpakke til lunsj
 • Forutsigbare dager med fast innhold
 • Kunnskap om hvilke sosiale ferdigheter du trenger i arbeidslivet
 • Opplæring i hvordan du søker jobb
 • Oppfølging og veiledning underveis i perioden med arbeidspraksis, jobb eller utdanning

Hvem kan delta

Kurset er for deg i alderen 16-24 som av ulike årsaker står uten skoleplass eller jobb.

Varighet og antall timer

 • Fase 1 består av opplæring og veiledning fra 09-15 hver dag. Du får den tiden du har behov for, men et utgangspunkt er at Fase 1 varer i 6 – 8 uker.
 • Fase 2 består av oppfølging i jobb eller praksis i bedrift og kan vare i inntil 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.