Avklaring

Avklaring

Målet med dette tiltaket er å kartlegge din kompetanse og muligheter for enten å beholde arbeidet du allerede har, eller å komme inn på arbeidsmarkedet.

Tiltaket tar utgangspunkt i hvem du er, hvor du skal, og hva du trenger for å komme dit. Sammen utarbeider vi en plan over hvilke aktiviteter som må til for at du skal nå ditt mål.

Tiltaket gir deg:

 • Individuell veiledning
 • Økt innsikt i dine muligheter på arbeidsmarkedet
 • Økt innsikt i din sosiale og faglige kompetanse
 • Temainnføring i mindre gruppe
 • Innføring i jobbsøkerverktøyene
 • En oversikt over hvilke jobber du kan beherske
 • En vurdering av hvordan tilrettelegging og tilpasset støtte kan hjelpe deg tilbake eller videre i arbeid
 • Aktiviteter for å styrke din motivasjon og mestringsfølelse
 • Informasjon om arbeidsmarkedet, ulike yrker og krav, rettigheter og muligheter i arbeidslivet
 • Et bindeledd mellom leger, arbeidsgiver og eventuelle andre samarbeidspartnere
 • Vi tilpasser antall veiledningstimer og innhold til ditt behov.

Hvem kan delta?

Dette tiltaket er for deg som er arbeidssøkende, sykmeldt, – med eller uten arbeidsforhold.

Varighet og antall timer

Avklaring gjennomføres som:

 1. Individuell avklaring – inntil 4 uker med mulighet for forlengelse
 2. Avklaring i gruppe (8 deltakere) – som et fulltidstilbud 30 timer i uken i 4 uker

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.