Jobbklubb for seniorer

Jobbklubb for seniorer

Kurset skal bidra til at deltakende seniorer (alder ca. 55-67 år), tar reflekterte og veloverveide valg i forhold til å gjenoppta et yrkesaktivt liv og at deltakerne styrkes i å markedsføre seg selv.

Kurset er svært individrettet og basert på individuelle prosesser og samtaler i tillegg til temaer i gruppe. Vi fokuserer på hvordan fremstille egen bakgrunn som attraktiv og relevant på dagens arbeidsmarked. Deltakerne skal bli bevisst hvordan egen kompetanse kan brukes i flere og kanskje nye sammenhenger slik at nedslagsfeltet for den enkeltes jobbsøking optimaliseres. Gjennom kurset skal deltakerne få styrket sine jobbsøkingsferdigheter.

Kurset inneholder følgende emner og tema:

 • Kartleggingssamtale
 • DISC profilanalyse
 • Kompetansekartlegging
 • Individuelle samtaler/karriereveiledning
 • KarrierePRO
 • Utarbeidelse av CV; hvordan spisse den inn mot aktuell jobb
 • Utarbeidelse av søknad; hvordan selge seg inn for å komme til intervju/ få jobben
 • Moderne rekrutteringskanaler og -metoder
 • Nettverk; aktuelle miljøer/bedrifter/stillinger ut i fra kartlegging som er foretatt
 • Intervjutrening med videoopptak

Seminarer om temaene:

 • Helsemessige effekter av å være yrkesaktiv
 • Økonomiske aspekter ved yrkesdeltakelse
 • Pensjonsmuligheter
 • Sosiale effekter av å være yrkesaktiv
 • Yrkesliv og familieliv

Hvem kan delta

Kurset er rettet mot godt voksne arbeidssøkere (ca. 55-67 år) med behov for veiledning og bistand i prosessen med å komme tilbake i jobb. Kurset er for deltakere med varierende yrkes- og kompetansebakgrunn, og som har vært arbeidsledige i mindre enn 12 måneder.

Varighet og antall timer

Kurset varer i 4 uker, men mulighet for 4 uker oppfølging. Gjennomføres fra 08-16 mandag – fredag.

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.