Næringsfaglig vurdering

Næringsfaglig vurdering

Dersom du mottar dagpenger eller arbeidsavklaringspenger og ønsker å etablere egen virksomhet, må du søke om å beholde ytelsen under etablering.

Som vedlegg til søknaden skal det legges ved en næringsfaglig vurdering. NAV har inngått en samarbeidsavtale med Sonans Karriere AS om denne tjenesten for personer som mottar dagpenger og arbeidsavklaringspenger med bostedsadresse Oslo og Buskerud.

Les mer om reglene rundt dagpenger og arbeidsavklaringspenger ifm. etablering av egen virksomhet.

Kontakt

Telefonnummer: 916 45 289
E-postnfv@sonans.no

Eller benytt vårt kontaktskjema her:
Gå til kontaktskjema

Hvordan få bistand til næringsfaglig vurdering

Når du har bestemt deg for å søke om å beholde dagpenger eller arbeidsavklaringspenger under etablering og du har behov for å få en næringsfaglig vurdering, gjør du som følger:

 • Gå til bestillingsskjema
 • Kryss av for bestilling av næringsfaglig vurdering i skjema
 • Last opp etterspurt informasjon
 • Vi har forhåndsbetaling via vår betalingsløsning på nett
 • Vi tar kontakt i løpet av 5-7 arbeidsdager for å avtale møte for gjennomgang av dine planer og utarbeidelse av næringsfaglig vurdering

Skjemaer fra NAV kan lastes ned her.

Les mer om næringsfaglig vurdering her.

Hvilken perioder kan du motta dagpenger og arbeidsavklaringspenger under etablering av egen virksomhet?

Vi gjør oppmerksom på at de to avsnittene under er slik regelverket er pr 1.9.16, men det er viktig at man alltid sjekker www.nav.no for siste oppdaterte regelverk.

Utviklingsfase

Med utviklingsfasen menes perioden før produktet/tjenesten er klar for markedet. Denne fasen er på inntil åtte måneder for de som mottar dagpenger og inntil seks måneder for de som mottar arbeidsavklaringspenger kan benyttes til planlegging og utvikling av forretningsidéen. F.eks. forretningsplan, markedsundersøkelser, utvikle systemer og rutiner, markedsmateriell, hjemmeside etc.

Oppstartsfase

Med oppstartingsfase menes når produktet/tjenesten er klar for produksjon eller levering. Denne fasen er på inntil fire måneder for de som mottar dagpenger og inntil tre måneder for de som mottar arbeidsavklaringspenger.

For utarbeidelse av næringsfaglig vurdering er det krav om følgende:

 • Du må være registrert hos NAV og motta arbeidsavklaringspenger/dagpenger
 • Du må være folkeregistret i Oslo eller Buskerud
 • Kontaktdata: Navn, mobil og e-post
 • En beskrivelse av ditt prosjekt, eks. en forretningsplan
 • Kopi av utfylte skjema som skal til NAV. Du finner skjemaet under skjemaer til høyre på skjermbildet til NAV. Krever innlogging/registrering for å komme til skjemaene.
 • Gjerne en CV

Prisen på en næringsfaglig vurdering er kr 1.900,-. I noen tilfeller kan prisen bli kr 500,- høyere ved tidkrevende vurderinger (kr 2 400,-). Betaling skjer forskuddsvis ved bestilling av time og innsending av dokumentasjon listet ovenfor. Vi presiserer at det er NAV som innvilger eller avslår søknaden.

Nyttige linker med ytterligere informasjon