Oppfølging

Oppfølging

Dette tiltaket skal gi deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Vi tilpasser oppfølgingen alt etter hva du har behov for.

Kurset gir deg:

  • Veiledning og oppfølging som skreddersys til deg
  • Motivasjon til å se muligheter, ikke begrensninger
  • Økt innsikt i din sosiale og faglige kompetanse
  • Hjelp til å søke jobber
  • Hjelp til tilpasning og tilrettelegging av arbeid
  • Arbeidspraksis ut fra ditt behov
  • Oppfølging på arbeidsplassen etter ditt behov

Hvem kan delta?

Tiltaket er for deg som står i fare for å falle ut av lønnet arbeid, eller deg som trenger hjelp til å komme i jobb. Tiltaket passer også for deg som trenger støtte mens du gjennomfører et arbeidsrettet tiltak (kurs i regi av NAV).

Varighet og antall timer

Tiltaket varer opptil 6 måneder, med inntil 10 timer oppfølging per måned, med mulighet for forlengelse. Antall timer med oppfølging tilpasses ditt behov. Tiltaket er et fulltidstilbud med 30 timer pr uke, individielt tilrettelagt.

Påmelding

Dersom du ønsker å gå på et kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.