Slik jobber vi sammen

Rampelys

Slik jobber vi sammen

Hos oss samarbeider du som deltaker med meget dyktige, kompetente og erfarne karriereveiledere mot realistiske og hensiktsmessige løsninger. Våre veiledere deltar i både intern og ekstern fagopplæring. Vi er til enhver tid faglig oppdatert både på arbeidsmarked og prosessuelle tilnærmingsformer som fører til gode resultater for våre deltakere.

Som deltaker får du din dedikerte veileder å forholde deg til gjennom hele kursperioden. Individet er alltid vårt hovedfokus, også når vi gjennomfører temaforelesning og opplæring i gruppe. Det er viktig for oss at alle kursdeltakere føler seg trygge, både i gruppen og med sin personlige veileder.

Gjennom en grundig ressurskartlegging, der vi blant annet bruker samtaler og  atferdsanalyseverktøyet DISC, kartlegger vi kompetanse, interesser, og hva du selv er motivert for.

Karriereplan

Vi er svært løsningsorienterte. Hvordan når vi målene som du har satt for deg selv? Sammen setter du og din veileder opp en individuell karriereplan.

På nett fra første dag med karrierePRO

Vi tilbyr det siste på markedet innen jobbsøkerløsninger. karrierePRO er vårt eget nettbaserte jobbsøkerverktøy som supplerer prosessen mellom deg og veileder og guider deg gjennom alle trinn i jobbsøkerprosessen. Du oppretter din egen profil og karriereside og får tilgang til en utvidet stillingsdatabase som kontinuerlig søker etter ledige stillinger tilpasset din kompetanse og karrieremål.

Se film om karrierePRO.

Vi har tid til deg

Har du som deltaker et behov for litt mer tid eller hjelp for å finne en yrkesretning eller stillingsprosent som er forenelig med dine utfordringer? Da kan vi love deg god veiledning og oppfølging på dette. Gjennom en god og tett dialog, finner vi riktig tempo og i hvilken retning vi skal bevege oss. Vi bistår også med vårt markedsnettverk og kunnskap om arbeidsmarkedet for å finne riktige arbeidsgivere som hjelper oss med å få til gode opplæring- og avklaringsarenaer.