Hvem er Nordic Academy

dummy

Hvem er Sonans Karriere

Sonans Karriere tilbyr ulike kurs og individuelle veiledningsprosesser som er tilpasset mennesker i omstilling. Vi tilbyr profesjonell karriererådgivning og yrkesveiledning. Det å være i jobb er svært viktig for at hverdagen skal oppleves meningsfull. Vårt mål i alt vi gjør, er å hjelpe hver enkelt deltaker tilbake eller inn på arbeidsmarkedet. Sammen med den enkelte ser vi på hvilke muligheter som finnes, og hvordan deltakeren skal nå målet.

Vi har i dag lokalkontorer i 7 fylker og samarbeider godt med de lokale NAV-kontorene. Alle våre kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning. I tillegg til lokalkontorene, har Sonans Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene både faglig og administrativt.

Her finner du våre avdelinger og kontaktinformasjon og en oversikt over alle våre kurs.

Vårt utgangspunkt er at alle mennesker har krav på å bli sett som det hele mennesket de er, inkludert den livssituasjonen de befinner seg i. Derfor er tilnærmingen vi har til våre deltakere preget av respekt, likeverd, ærlighet og empowerment av den enkelte. Vi er opptatt av å møte alle med ydmykhet og imøtekommenhet, og fokus i våre kurs er at hver enkelt får et klarere bilde av egne ressurser og sine muligheter i arbeidsmarkedet. Vårt klare mål er at våre deltakere kommer i, eller forblir i jobb som følge av våre kurs.

Våre kurs inneholder både individuell veiledning, temaforelesning i gruppe, samt oppfølging i arbeidsmarkedet. Vårt utgangspunkt er at det er deltakerne selv som er eksperter på eget liv. Med vår veiledning og våre verktøy, bidrar vi til at våre deltakere når sine mål.