Våre verdier

våre verdier – vi ser hele mennesket 

Vår visjon

Sonans Karriere har som visjon å være den foretrukne samarbeidspartnere i omstillingsprosesser. Vi skal være best på kvalitet og best på formidling.

Våre verdier

Alle mennesker har krav på å bli sett som det mennesket de er – i den livssituasjonen de befinner seg i. Vår tilnærming til hver enkelts utfordring er preget av respekt, likeverd, ærlighet og empowerment av den enkelte. Vi som veiledere utviser imøtekommenhet og ydmykhet og inviterer til dialog. Vi er lyttende, forutsigbare, positivt direkte og tydelige.
De fleste liv og mange virksomheter er fylt med gode intensjoner og mye snakk. Sonans Karriere har vist gjennom mange år at VI GJØR NOE MED DET. Vi ønsker at dette skal være et bærende prinsipp i alle situasjoner i vårt arbeid. 

Nordic academy, våre verdier

Vårt samfunnsengasjement

Sonans Karriere sine medarbeidere er hver dag opptatt av å ivareta alle samfunnets enkeltindivider på en god måte, i tillegg til at vi også er opptatt av den globale utviklingen og de menneskene som ofte daglig møter store utfordringer i sine land og verdensdeler.

Mange av våre medarbeidere er aktivt engasjert i frivillighetsarbeid i sin fritid, og i tillegg har også selskapet valgt å aktivt gå inn og støtte ulike organisasjoner, stiftelser og foreninger som vi mener daglig legger ned en solid innsats for å gi både barn, ungdom og voksne direkte eller indirekte en bedre hverdag og håp for en lysere fremtid.